ВЪВЕДЕТЕ КЛЮЧОВА ДУМА

КОИ СМЕ НИЕ

КОИ СМЕ НИЕ

УСЛУГИ КЪМ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Education4everybody подкрепя държавните и частните образователни институции в развиването на ефективна и печеливша международна дейност през последните години. През това време ние разработихме ясна концепция за сектора и как да подпомогнем образователните институции да заемат стратегически позиции на редица пазари. Нашата партньорска мрежа включва университети, колежи и редица неправителствени организации за профилирано обучение.

НАВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА

Ние подкрепяме всяка образователна институция да разработи ефективна стратегия за насочване към конкретен образователен пазар - изготвяне на индивидуален план за навлизане на конкретния пазар, идентифициране на потенциални възможности, позициониране на образователните институции в печеливша позиция, подпомагане и координиране на маркетинг стратегии за навлизане на нови пазари и постоянна подкрепа от страна на специализиран местен консултант. През последните няколко години реализираме проекти, като някои от тях включват договори за обучение и последващо професионално развитие, споразумения за съвместни и двойни дипломи, развитие на международни факултети, разработване на проекти за изнесени кампуси и стратегически срещи с правителствени и местни образователни институции.

ПОДПОМАГАНЕ НАБИРАНЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Ние подкрепяме институциите в разработването и управлението на ефективни мрежи в световен мащаб за набиране на студенти. Обикновено работим в регионален план, където можем да поемем отговорността чрез нашите местни офиси и служители за управление на група държави (напр. ОНД, Китай или Индия). Нашата фондация селектира съществуващи мрежи от агенти в региона, подпомага назначаването на нови агенти,координира работата на тези агенти (осъществява регулярни срещи с тях за анализ на тяхното представяне), предоставя рутинно обучение на агенти, представлява институции на местни образователни изложения за набиране на студенти и поддържане на връзка с международния екип на партньорските университети и колежи. Основният ни фокус е да подкрепяме образователните институции за оптимизирането на техните разходи, свързани с управление на тяхната агентска мрежа и подобряването на техния имидж.

bg_BGBulgarian