ВЪВЕДЕТЕ КЛЮЧОВА ДУМА

“Teachers open the door, but you must enter by yourself” Chinese Proverb pays the best interest” “An investment in knowledge Benjamin Franklin is tolerance” “The highest result of education Helen Keller

КОИ СМЕ НИЕ

УСЛУГИ КЪМ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Education4everybody подкрепя държавните и частните образователни институции в развиването на ефективна и печеливша международна дейност през последните години. През това време ние разработихме ясна концепция за сектора и как да подпомогнем образователните институции да заемат стратегически позиции на редица пазари.

НАВЛИЗАНЕ НА ПАЗАРА

Ние подкрепяме всяка образователна институция да разработи ефективна стратегия за насочване към конкретен образователен пазар - изготвяне на индивидуален план за навлизане на конкретния пазар, идентифициране на потенциални възможности, позициониране на образователните институции в печеливша позиция, подпомагане и координиране на маркетинг стратегии за навлизане на нови пазари и постоянна подкрепа от страна на специализиран местен консултант.

ПОДПОМАГАНЕ НАБИРАНЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Ние подкрепяме образователните институции в разработването и управлението на ефективни мрежи от локални агенти в световен мащаб за набиране на студенти. Обикновено работим на местно ниво, където имаме възможност да поемем отговорността за набирането на кандидат-студенти чрез нашите местни офиси и консултанти в няколко държави (напр. ОНД, Китай или Индия).

education 4 everybody
НАШАТА МИСИЯ

Мисията на Education4everybody е да подпомогне развитието на силни и устойчиви образователни системи в България и регионите на Азия и Африка, както и страните от Близкия изток, така че повече местни и международни студенти, особено хора от страни с ниски доходи, да имат достъп до образованието, от което се нуждаят, и по този начин да се допринесе за изграждането на по-проспериращ и устойчив свят.

НАШАТА СТРАТЕГИЯ

Нашата цел е да обединим студенти и преподаватели от различни държави, инвеститори, желаещи да се развиват и да се включат в подобряване на образованието, международни организации, гражданско общество, включително младежки и учителски организации, частния сектор и частни фондации. Идеята ни е всички заедно да трансформираме образователните системи, така че всички, особено тези, които са възпрепятствани поради бедност, липса на базови социални условия или увреждане, да могат да получат равни възможности за качествено образование.

НАШИЯТ ЕКИП

Основателите и експертите от екипа на Education4everybody притежават богат опит в областта на науката и технологиите, висшето образование, професионалното развитие, консултирането на студенти и кариерното ориентиране. Над 20-годишният колективен опит на нашите професионалисти е ключовият фактор за успеха на Education4everybody, който ни превръща в бързо развиваща се организация, предоставяща услуги на студенти, които искат да продължат своето висше образование в чужбина.

bg_BGBulgarian