ВЪВЕДЕТЕ КЛЮЧОВА ДУМА

ПРИОРИТЕТИ

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ

ПРОУЧВАНЕ

Да проучим иновативни начини за укрепване и развитие на образователните системи в България и регионите на Азия, Африка и страните от Близкия изток.

ИЗГРАЖДАНЕ

Съвместно изграждане на стратегически план за приобщаващо и качествено образование за българските и чуждестранните студенти в следващите няколко години.

ПОДКРЕПА

Подкрепяне на други държавни и частни образователни организации за образование в глобалните социално-икономически и политически процеси.

bg-icon-box-2
УВЕЛИЧАВАНЕ

Подпомагане на участието на България и регионалните университети във все по-активното им приобщаване в пилотни проекти в ключови области, включително предучилищното образование, обучителни тестове, планиране на насочени програми към конкретни таргет групи от студенти, културен обмен и набиране на чуждестранни студенти и академичен персонал.

РАЗБИРАНЕ

Разбиране на идеологията на местното и международното висше образование, опита, техническите експертизи, повишаване на информираността и застъпничество в рамките на глобалното образование.

bg_BGBulgarian